”Grit” är en egenskap som beskriver drivkraften i att, genom ihärdighet och engagemang, vilja utvecklas och bli bättre.

Grit är ett litet företag med ett stort hjärta. Vi brinner för att hjälpa företag och organisationer att växa och utvecklas.

Varför Grit?

20+

års erfarenhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

90+

Uppdrag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hur GRIT kan hjälpa dig

Interim chef

Att ha bråttom med en rekrytering är oftast en väldigt dålig idé. Trots det är det ändå väldigt vanligt. Ha is i magen och ta in en erfaren ledare på hel- eller deltid i stället. Här kan man tänka utanför boxen och anpassa lösningen utifrån de förutsättningar som råder i just Ert fall och vilka områden som är viktigast att hantera i närtid.

Ledningsstöd och transformation

Att leda och utveckla en organisation är ett stort ansvar som kräver ett brett synsätt och ett gott beslutsfattande. Vi kompletterar er verktygslåda med nya kompetenser och perspektiv, och agerar bollplank och sparringpartner. Allt i syfte att förflytta verksamheten framåt. Vi stöttar både enskilda chefer i frågor som rör deras enheter och ledningsgrupper i större förändringsresor. Det gäller både interna och externa förändringar.

Strategiutveckling

”Strategi” är ett begrepp som ofta har olika innebörd för olika människor, men strategi handlar om att skapa en tydlighet som hela organisationen kan sluta upp bakom. Definitionsmässigt är företagsstrategi ”en långsiktig plan för att uppnå företagets mål”. I GRIT betraktar vi övergripande syfte och vision som startpunkten för utformning av en ny strategi. Utifrån det måste man metodiskt behandla alla de element som påverkar förutsättningarna att lyckas – marknad, konkurrens, produkterbjudande, interna förmågor, organisation, etc. Det finns ingen enda väg som passar alla företag. Varje situation är unik och det är också vägen till målet.

Produkt- och tjänsteutveckling

Utveckling av nya produkter och tjänster handlar i grunden om att stärka företagets affär. Antingen direkt, genom att skapa nya intäktsströmmar i företagets kärnaffär, eller indirekt genom att skapa nya erbjudanden som agerar komplement till redan befintliga produkter. Arbetet utgår från den kännedom om marknad, konkurrens och kunders behov, samt hur den egna förmågan kan användas för att erbjuda något värdeskapande. GRIT kan ta ansvar för eller stötta hela processen från marknadsanalys till implementering.
Business presentation

Om grit

GRIT drivs av Mattias Wikström, med ca 20 års erfarenhet av ledande roller, dels som konsult, men också som VD, Produktionschef, Affärsområdeschef, Affärsutvecklingschef och Marknadschef, i företag med mellan 30 och 3 000 anställda. Mina styrkor finns i förmågan att ta reda på fakta, förstå logiska samband, samt identifiera och implementera värdeskapande interna och externa förändringar. 

I större uppdrag, eller i uppdrag där ytterligare kompetenser krävs, arbetar vi i ett nätverk med andra erfarna konsulter. Tillsammans har vi en bred bas att stå på. Slå en signal, jag bjuder gärna på en kopp kaffe eller en lunch och berättar mer.

REferensuppdrag

Näringslivsutvecklare Timrå Kommun​

”Mattias professionella attityd, strategiska tankesätt och engagerande förhållningssätt gör att han varit en stor tillgång för både vårt team under en längre tid”

Christina Eriksson

Näringslivschef Tillväxt Timrå

Uppdrag Digitala Lås Elkapsling

”Vi vill verkligen tacka Mattias Wikström, GRIT för en utmärkt projektledning och styrning av Elkapslings projekt ”Digitala Lås”.

Han har med sin breda kompetens bidragit med hjälp vid intervjuer, faktainsamling, workshops och målstyrning. Utan Mattias tledning hade vi inte haft den starka lösning på plats som vi har idag”

Göran Näslund

Marknads- och försäljningschef, Elkapsling

Strategi för nytt marknadssegment Recond Concept

Recond Concept är ett företag som jobbar med kemisk rengöring och energioptimering av industriella pannor och värmeväxlare.